Yazılım Bilişim

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

Hemşire Yardımcılığı Nedir?


Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Hemşire Yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilerine 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

Görev ve Sorumlulukları


 

 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
 • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
 • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
 • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferini sağlar.
 • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği


Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.

11. yıl ve 12. yıllarda staj eğitimi başlamaktadır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları


Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine birçok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Mesleki ve Akademik Olanaklar


 

 • Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına LYS’de 140 puan barajını aştıkları takdirde yerleşebilirler. Ayrıca 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler.
 • Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar.

2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına ek puanla geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler

Hemşire Yardımcılığı İçin Ek Puanla Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler:

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Anestezi
 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Odyometri
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Podoloji
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Yaşlı Bakımı

Hemşire Yardımcılığı İçin Ek Puanla Girilebilecek 4 Yıllık Bölümler:

 • Hemşirelik YGS-2
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2
 • Ebelik YGS-2
 • Ergoterapi YGS-2
 • Perfüzyon YGS-2
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6
 • Sağlık Kurumları Yönetimi YGS-6
 • Sağlık Yönetimi YGS-6